รายชื่อผู้บริจาคและผู้ได้รับบริจาครถวีลแชร์จากโครงการ  
  • ผู้บริจาค
  • ผู้ได้รับบริจาครถวีลแชร์
  • สอบถามรายละเอียดและสถานะการบริจาคได้ที่ [email protected]
  • รายชื่อผู้ได้รับบริจาคจะแสดงผลภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับบริจาคได้รับรถวีลแชร์